Referát pre zahraničné vzťahy a mobily KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásenia na letnú školu Univerzity v Pardubiciach (7. júl – 6. august 2019 ). Študenti si môžu vybrať z dvoch tematických okruhov: Life is Chemistry a Smart Governance.

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 31. apríl 2019.

 

Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke.

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o tom, že termín na podávanie prihlášok na študentské mobility organizované v rámci programu ERASMUS+ bol predĺžený do 19.3.2019

 

Mobilita študenta - štúdium
Mobilita študenta - stáž
Mobilita absolventa - stáž

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca (výučba, školenie) a mobilitu študentov (štúdium) organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami mimo EÚ v akademickom roku 2019/2020.

 

Mobilita zamestnanca - výučba, školenie
Mobilita študenta - štúdium

 

Prihlasovanie do: 29. marca 2019

Referát pre zahraničné vzťahy a mobily KU si Vás dovoľuje informovať o vyhlásení novej výzvy o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2019/2020 v rámci Národného štipendijného programu (NŠP).

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 31. apríl 2019 do 16:00 hod.

 

Žiadosti je už možné predkladať na: www.stipendia.sk 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2