Do II. kola výberového konania na Erasmus študentskú mobilitu za účelom stáže v akademickom roku 2011/2012 sa prihlásilo 10 uchádzačov.

Oddelenie pre výchovu a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na zahraničný pobyt  v rámci Stredoeurópského výmeného programu pre univerzitné štúdia (CEEPUS).

Prihlasovanie na mobilitu v zimnom semestri 2011/2012: do 15. júna 2011

Krajiny, v ktorých sa môže realizovať mobilita: Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Rakúsko.

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie (DBU; www.dbu.de) vypísala výzvu na udelenie štipendiá pre kvalifikovaných absolventov vysokých škôl v Strednej a Východnej Európe, zameraných na štúdium rôznych oblastí ochrany a tvorby životného prostredia.

Oddelenie pre výchovu a mobility KU v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA) si Vás v rámci projektu Servisné centrá EURAXESS dovoľujú pozvať na seminár "Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov. Podmienky a možnosti".

Seminár sa uskutoční 27. 04. 2011 (od 9.30 do 14.30) na Fakulte zdravotníctva KU, Nám. A. Hlinku 48, v miestnosti č. 102.

Na seminári budú predstavené Servisné centra EURAXESS, mobilitné programy (Akcia Rakúsko-Slovensko, CEEPUS, Národný štipendijný program, Sciex – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond,...).

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2