Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie (DBU; www.dbu.de) vypísala výzvu na udelenie štipendiá pre kvalifikovaných absolventov vysokých škôl v Strednej a Východnej Európe, zameraných na štúdium rôznych oblastí ochrany a tvorby životného prostredia.

Oddelenie pre výchovu a mobility KU v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA) si Vás v rámci projektu Servisné centrá EURAXESS dovoľujú pozvať na seminár "Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov. Podmienky a možnosti".

Seminár sa uskutoční 27. 04. 2011 (od 9.30 do 14.30) na Fakulte zdravotníctva KU, Nám. A. Hlinku 48, v miestnosti č. 102.

Na seminári budú predstavené Servisné centra EURAXESS, mobilitné programy (Akcia Rakúsko-Slovensko, CEEPUS, Národný štipendijný program, Sciex – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond,...).

Oddelenie pre výchovu a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu za účelom stáže v rámci programu LLP/Erasmus (Pravidlá Erasmus mobility študenta za účelom pracovnej stáže) na akad. rok 2011/2012.

Do výberového konania na Erasmus študentskú mobilitu za účelom štúdia v akademickom roku 2011/2012 sa prihlásilo 55 uchádzačov. Členovia výberovej komisie  posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v rámci programu LLP/Erasmus. Každý člen výberovej komisie bodovo ohodnotil uchádzačov o štúdium v zahraničí v rozmedzí 1 – 60 bodov.

Do výberového konania na Erasmus študentskú mobilitu za účelom stáže v akademickom roku 2011/2012 sa prihlásilo 9 uchádzačov.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list, referenčný list, intenčný list) a kritérií spôsobilosti na stáž v rámci programu LLP/Erasmus (dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov, dostatočná jazyková kompetencia študenta). Každý člen výberovej komisie bodovo ohodnotil uchádzačov  o stáž v zahraničí v rozmedzí 1 – 60 bodov. Podmienkou pre úspešné absolvovanie výberového konania bolo získanie minimálne 40 bodov. Na základe výsledkov výberového konania komisia odporúča udeliť štipendium všetkým prihláseným uchádzačov.

Zoznam štipendistov

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2