Do výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 10. marca 2011 v priestoroch Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa prihlásili 2 uchádzači. Na základe posúdenia predložených dokumentov, najmä pracovného programu výučby, so zohľadnením skutočnosti prvej mobility učiteľa v rámci programu Erasmus sa výberová komisia rozhodla udeliť finančný príspevok pre realizáciu mobility pracovníka za účelom školenia v rámci programu LLP/ERASMUS 2010/2011 všetkým prihláseným uchádzačom.

Do výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 10. marca 2011 v priestoroch Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa prihlásilo 8 uchádzačov. Na základe posúdenia predložených dokumentov, najmä pracovného programu výučby, so zohľadnením skutočnosti prvej mobility učiteľa v rámci programu Erasmus sa výberová komisia rozhodla udeliť finančný príspevok pre realizáciu mobility pracovníka za účelom výučby v rámci programu LLP/ERASMUS 2010/2011 všetkým prihláseným uchádzačom.

Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program, ktorý podporuje spoluprácu medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu.

Diplomanti, doktorandi aj postdoktorandi sa môžu uchádzať o štipendium a skvalitniť tak svoju prácu.

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 31. marec 2011

Viac na: http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/

Mgr. Ján Golian strávi na Vroclavskej univerzite v Poľsku letný semester akademického roka 2010/2011. Študent je poslucháčom prvého ročníka doktorandského štúdia Katedry histórie FF KU v odbore 2.1.9 Slovenské dejiny.

Študentovi srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov počas študijného pobytu!

Oddelenie pre výchovu a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o vyzve na II. kolo podávania prihlášok na mobilitu pracovníka vysokej školy za účelom školenia v rámci LLP/Erasmus v akademickom roku 2010/2011 (Pravidlá mobility pracovníka vysokej školy za účelom školenia).

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2