Do výberového konania na Erasmus študentskú mobilitu za účelom štúdia v akademickom roku 2011/2012 sa prihlásilo 55 uchádzačov. Členovia výberovej komisie  posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v rámci programu LLP/Erasmus. Každý člen výberovej komisie bodovo ohodnotil uchádzačov o štúdium v zahraničí v rozmedzí 1 – 60 bodov.

Do výberového konania na Erasmus študentskú mobilitu za účelom stáže v akademickom roku 2011/2012 sa prihlásilo 9 uchádzačov.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list, referenčný list, intenčný list) a kritérií spôsobilosti na stáž v rámci programu LLP/Erasmus (dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov, dostatočná jazyková kompetencia študenta). Každý člen výberovej komisie bodovo ohodnotil uchádzačov  o stáž v zahraničí v rozmedzí 1 – 60 bodov. Podmienkou pre úspešné absolvovanie výberového konania bolo získanie minimálne 40 bodov. Na základe výsledkov výberového konania komisia odporúča udeliť štipendium všetkým prihláseným uchádzačov.

Zoznam štipendistov

 

Do výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 10. marca 2011 v priestoroch Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa prihlásili 2 uchádzači. Na základe posúdenia predložených dokumentov, najmä pracovného programu výučby, so zohľadnením skutočnosti prvej mobility učiteľa v rámci programu Erasmus sa výberová komisia rozhodla udeliť finančný príspevok pre realizáciu mobility pracovníka za účelom školenia v rámci programu LLP/ERASMUS 2010/2011 všetkým prihláseným uchádzačom.

Do výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 10. marca 2011 v priestoroch Rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa prihlásilo 8 uchádzačov. Na základe posúdenia predložených dokumentov, najmä pracovného programu výučby, so zohľadnením skutočnosti prvej mobility učiteľa v rámci programu Erasmus sa výberová komisia rozhodla udeliť finančný príspevok pre realizáciu mobility pracovníka za účelom výučby v rámci programu LLP/ERASMUS 2010/2011 všetkým prihláseným uchádzačom.

Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program, ktorý podporuje spoluprácu medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu.

Diplomanti, doktorandi aj postdoktorandi sa môžu uchádzať o štipendium a skvalitniť tak svoju prácu.

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 31. marec 2011

Viac na: http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU