Referát pre zahraničné vzťahy a mobility pozýva študentov i pedagógov na seminár  o možnostiach zahraničných študijných a výskumných pobytov prostredníctvom SAIA, n.o.. Seminár sa bude konať 28.11.2018 (streda) o 14:00 v konferenčnej miestnosti na modrom podlaží Univerzitnej knižnice KU.

Bavorské akademické centrum pre strednú, východnú a juhovýchodnú Európu ponúka ročný štipendijný pobyt v akademickom roku 2019/2020. Prihlásiť sa môžu študenti z Bulharska, Chorvátska, Čiech, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovenska a Ukrajiny. Štipendiá vo výške 735 EUR/mesiac sú určené na financovanie postgraduálneho a výskumného štúdia na vysokých školách v Bavorsku.

Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2018/2019, 2.kolo sa prihlásilo 19 uchádzačov.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Do výberového konania na študentskú mobilitu - stáž v rámci programu ERASMUS+ sa prihlásili 2 uchádzači.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Do výberového konania na študentskú mobilitu – absolventská stáž v rámci programu ERASMUS+  sa prihlásili 4 uchádzači.
Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2