Erasmus pre mladých podnikateľov pomáha nádejným európskym podnikateľom získať odbornosť a zručnosťi, ktoré sú nevyhnutné pre štart a/alebo úspešné prevádzkovanie malého podniku v Európe. Noví podnikatelia zbierajú a vymieňajú si vedomosti a obchodné nápady so skúseným podnikateľom, s ktorým spolupracujú od 1 do 6 mesiacov.

 

Program "Erasmus pre mladých podnikateľov" financuje Európska komisia a realizuje sa v krajinách zapojených do programu, prostredníctvom lokálnych kontaktných miest, kompetentných poskytovať pomoc pri podnikaní Ich činnosť je koordinovaná na európskej úrovni prostredníctvom Podpornej kancelárie programu.

 

Ďalšie informácie o podmienkach účasti nájdete v príručke programu.

 

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o novej výzve, ktorú otvorilo Ministerstvo školstva a výskumu Nemeckej spolkovej republiky. Ide o možnosť uchádzať sa o ERA-Fellowships, ktorý je nástroj určený na budovanie kapacít v oblasti manažmentu vedeckých aktivít v krajinách EÚ-13 (vrátane Slovenska) a vytváranie trvalých vzťahov a sietí medzi týmito krajinami a nemeckýmimimo-univerzitnými výskumnými inštitútmi, organizáciami podporujúcich výskum a univerzitami.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2019/2020 sa prihlásili 2 uchádzači.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučby v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2019/2020 sa prihlásilo 6 uchádzačov.

Do výberového konania na mobilitu štúdium s cieľom realizácie štúdia v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2019/2020 sa prihlásili 2 uchádzači.

 

Výberová komisia (poverená prorektorka pre zahraničné vzťahy, prodekani fakúlt, a univerzitná koordinátorka) rozhodli udeliť finančný príspevok 10 uchádzačom.

 

Zoznam pracovníkov a študentov s prideleným grantom

Finančná podpora mobility pracovníka a študenta vysokej školy

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU spolu s Mladiinfo Slovensko srdečne pozýva všetkých domácich a zahraničných študentov na posledný kvíz v tomto akademickom roku „Intelectual“. Kvíz sa uskutoční 16. apríla 2019 o 15:00 v konferenčnej miestnosti univerzitnej knižnice KU (Modré podlažie).

 

hra the intellectual

 

Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2019/2020 sa prihlásilo 55 uchádzačov.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

 

Na základe výsledkov výberového konania komisia odporúča udeliť štipendium 50 uchádzačom v poradí určenom na základe nasledujúcich kritérií:

 

  • dosiahnutý priemer študijných výsledkov všetkých ukončených semestrov;
  • dostatočná jazyková kompetencia študenta;
  • posúdenie predložených dokumentov (štruktúrovaný životopis, motivačný list, referenčný list);
  • uskutočnená mobilita v predošlých rokoch v rámci programu Erasmus
  • kapacitné možnosti prijímajúcej inštitúcie.

 

Zoznam štipendistov

 

Zoznam neúspesných uchádzačov

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU