Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentské mobility organizované v rámci programu ERASMUS+

 

Mobilita študenta - štúdium
Mobilita študenta - stáž
Mobilita absolventa - stáž

 

Prihlasovanie potrvá do: 12. októbra 2018

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca organizovanú v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2018/2019.

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

 

  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
  • Štipendiá Akcie pre diplomantov.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 15.10.2018.

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke: http://www.aktion.saia.sk

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti získať štipendium v rámci programu BAYHOST – Bavorského vysokoškolského centra pre strednú, východnú a juhovýchodnú Európu. Program ponúka ročné štipendium na doktorandské štúdium, ktoré je možné absolvovať na štátnych vysokých školách v Bavorsku.

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 1.12.2018.

 

Viac informácií nájdete na: www.bayhost.de

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) v rámci programu Erasmus+ opätovne rozšírila spoluprácu nie len o nové partnerstvá, ale aj o ponuku odborov, ktoré umožnia študentom a členom akademickej obce absolvovať zahraničné študijné a výučbové pobyty.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2