Do výberového konania na študentskú mobilitu – absolventská stáž v rámci programu ERASMUS+  sa prihlásilo 22 uchádzačov.
Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Dňa 6.3.2018 sa uskutočnili Informačné semináre pre študentov z Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade a Inštitútu Juraja Páleša v Levoči, Pedagogickej fakulty KU. Stretnutia pripravili pracovníci Referátu pre zahraničné vzťahy a Poradenského centra KU.

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentské mobility organizované v rámci programu ERASMUS+

 

Mobilita študenta - štúdium
Mobilita študenta - stáž
Mobilita absolventa - stáž

 

Prihlasovanie potrvá do: 11. apríla 2018

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107, spolupráca s partnerskými krajinami v akademickom roku 2018/2019 (Zimný semester). Partnerská univerzita: Uzhorod National University (Ukrajina).

 

Prihlasovanie do: 11. apríla 2018

Viac informácii: TU

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2