Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučbového pobytu v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2018/2019 (II. kolo) sa prihlásilo 51 uchádzačov.

 

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2018/2019 sa prihlásilo 9 uchádzačov.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučby v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2018/2019 sa prihlásilo 10 uchádzačov.

Do výberového konania na mobilitu štúdium s cieľom realizácie štúdia v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2018/2019 sa prihlásili 2 uchádzači.

Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame ponúka výskumníkom z inštitúcií zapojených v Catholic University Partnership, medzi ktoré patrí aj Katolícka univerzita v Ružomberku, možnosť uchádzať sa o výskumný pobyt „Visiting scholar positions“ na tejto inštitúcii (v období august až december; január až máj).

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU v spolupráci s Poradenským centrom KU pozýva na „Zábavno-vedomostný kvíz“, ktorý sa uskutoční 4. decembra 2018 v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice.

 

kívz nový jpg

Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli rozbieha pilotný ročník stáží pre študentov vysokých škôl, ktorý začína už v tomto akdemickom roku – od marca 2019 (marec – jún). Dĺžka stáží je 2 – 6 mesiacov. Termín prihlasovania do aktuálnej výzvy: 30. november 2018.

Všetky informácie na web-e Stáleho zastúpenia: https://www.mzv.sk/web/szbrusel/staze-na-stalom-zastupeni

Facebook stránka: https://www.facebook.com/szbrusel/

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2