Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je otvorená výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 20.10.2017.

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca (výučba, školenie) organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 spolupráca s partnerskými krajinami v akademickom roku 2017/2018. Partnerská univerzita: Uzhorod National University (Ukrajina).

 

Prihlasovanie do: 25. septembra 2017

 

Viac informácii: TU

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na mobilitu zamestnanca organizovanú v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2017/2018.

 

Mobilita zamestnanca - výučba
Mobilita zamestnanca - školenie


Prihlasovanie do: 25. septembra 2017

Organizácia FG Europe, pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a s podporou Nadácie ESET prináša súťaž o najlepšiu esej pre mladých ľudí, ktorí vycestovali (alebo vycestujú v zimnom semestri akademického roka 17/18) do zahraničia a ktorí chcú priniesť svoje skúsenosti, nápady a know how domov a zlepšiť nimi Slovensko.

V dňoch 21.-30.7.2017 sa v Poľsku uskutoční mládežnícka výmena zameraná na multikulturalizmus a sociálnu inklúziu. Program zahŕňa workshopy, outdoorové aktivity a hry. Viac informácií získate tu.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2