Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 spolupráca s partnerskými krajinami v akademickom roku 2017/2018. Partnerská univerzita: Uzhorod National University (Ukrajina).

Prihlasovanie do: 9. novembra 2017

Viac informácii: TU

Referát pre zahraničné vzťahy, mobility a formáciu KU si Vás dovoľuje informovať o možnosti prihlásiť sa na študentské mobility organizované v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2017/2018:


Mobilita študenta - štúdium
Mobilita študenta - stáž
Mobilita absolventa - stáž

 

Prihlasovanie potrvá do: 19. októbra 2017

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2017/2018 sa prihlásilo 55 uchádzačov.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučbového pobytu v rámci programu Erasmus+ v ak. roku 2017/2018 sa prihlásilo 64 uchádzačov.

Do výberového konania na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie výučby sa v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2017/2018 prihlásili 2 uchádzači.

Do výberového konania sa na mobilitu pracovníka s cieľom realizácie školenia v rámci programu Erasmus+ KA107 v ak. roku 2017/2018 prihlásili 2 uchádzači.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2