Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU pozýva všetkých študentov zapojiť sa počas zimného semestra akademického roka 2018/2019 do "Buddy programu".

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU si Vám dovoľuje dať do pozornosti prihlasovanie sa na podujatie SALZBURGER-HOCHSCHULWOCHEN 2018, ktoré organizuje Teologická fakulta Salzburskej univerzity. Podujatie sa uskutoční v dňoch 30. júla – 5. augusta.

kvíz 7Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU v spolupráci s Poradenským centrom KU zorganizoval 25. apríla 2018 v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice „Zábavno-vedomostný kvíz“. Cieľom podujatia bolo zábavnou formou sa nie len niečo naučiť o iných krajinách, ale predovšetkým utužiť vzťahy medzi domácimi a zahraničnými študentmi.

 

Do výberového konania na študentskú mobilitu - štúdium v rámci programu ERASMUS+ v akademickom roku 2018/2019 sa prihlásilo 49 uchádzačov.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre štúdium v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Do výberového konania na študentskú mobilitu - stáž v rámci programu ERASMUS+ sa prihlásilo 41 uchádzačov.

Členovia výberovej komisie posúdili kvalifikačné predpoklady uchádzačov na základe predložených dokumentov a kritérií spôsobilosti pre stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2