Začiatok akademického roka pre každého študenta znamená niečo iné. Študenti prvých ročníkov sa nedočkavo tešia na vysokoškolský život, starší študenti na svojich spolužiakov a priateľských vyučujúcich a končiaci študenti si možno s povzdychom uvedomia, že ich čaká náročný posledný rok.

 

Obdobie štúdia na vysokej škole môže pre niektorých študentov predstavovať pomerne náročné obdobie z hľadiska času, termínov či náročných a záťažových situácií. Najmä začiatky môžu byť pre viacerých naozaj veľmi ťažké, spojené s veľkým počtom nových informácií, novým prostredím, ľuďmi a s pomerne veľkým množstvom povinností.

 

Zároveň sa však štúdium na vysokej škole môže stať najkrajším obdobím života. Ponúka študentom neobmedzený priestor a čas venovať sa samým sebe, pracovať na svojom sebarozvoji. Tiež je to obdobie obrovského množstva príležitostí, napr. získať nové informácie, spoznať zaujímavých ľudí či vycestovať do zahraničia za skvelými zážitkami. Je to obdobie bezodných možností!

 

Rozhodnutie je len na študentovi. Je skutočne dôležité, aký postoj k štúdiu si zvolí. Nemusí sa však obávať, že na to bude sám. Snahou Katolíckej univerzity je sprevádzať svojich študentov počas celého štúdia a vytvoriť pre nich priateľské a bezpečné prostredie pre kvalitné vzdelanie a prispieť k ich osobnému i odbornému rastu. Predstavujeme preto niekoľko tipov a odporúčaní, ako si štúdium na vysokej škole uľahčiť a užiť. Pracovníčky Poradenského centra pripravili pre vysokoškolských študentov príručku s názvom "Zdolaj výšku".

 

zdolaj výšku obálka publikácie

 

 

Príručka obsahuje tipy, ktoré môžu študentovi pomôcť úspešne zvládnuť vysokoškolské štúdium. Venuje sa motivácii, získavaniu informácií, časovému manažmentu, koncentrácii pozornosti, technikám učenia sa a pamäťovým technikám. Autorky prezentujú aj poznatky ohľadom prokrastinácie, návrhy na zvládanie krízových situácií, prácu s trémou, so stresom. Priestor v publikácii je venovaný aj psychohygiene a sebarozvoju vysokoškolských študentov. Pre študentov je príručka Zdolaj výšku k dispozícii bezplatne v Poradenskom centre.

 

V zimnom aj v letnom semestri budú v Poradenskom centre realizované tréningy na uvedené témy. Začínajú prvý októbrový týždeň.

 

Všetkým študentom KU prajeme úspešný akademický rok!

 

Martina Medžová

Vo štvrtok 5. 5. 2016 medzi 9:00 a 14:00 Vás pozývame na predstavenie metódy Biofeedback, ktorá bude slúžiť záujemcom pri rozvoji ich osobnosti a pri pomoci s rôznymi ťažkosťami.

V tomto čase bude možné vyskúšať si, ako naše telo reaguje na stres.

Náš organizmus dokáže sám informovať o tom, čo sa v ňom deje. Vďaka Biofeedback-u je možné zaznamenať veličiny, ako sú tep, dýchanie, kožná vodivosť, teplota či frekvencia elektrickej aktivity mozgu, ktorých nežiaduce hodnoty sú často symptómami psychickej nepohody, napr. strachu, stresu. Vďaka modernej technológii vieme tieto javy nielen zaznamenať, ale i pozitívne ovplyvniť.

Študent vidí napr. frekvenciu svojho dychu na monitore v podobe meniacej sa krivky. Táto veličina sa potom premietne do jednoduchej počítačovej hry, ktorú študent sám ovláda práve frekvenciou svojho dychu. Ak sa upokojí (jeho frekvencia dychu sa zníži), je v hre oceňovaný pozitívnymi výsledkami, a naopak, ak je frekvencia dychu nežiaduca, v hre sa mu prestáva dariť. Takto si študent natrénuje spôsob, ako správne dýchať a vie ho použiť v záťažových situáciách. Tréning je nenásilný, bezbolestný a hravý, jeho efekt je dlhodobý.

O výhodách a efektivite Biofeedback-u hovoria mnohé odborné štúdie, ktoré potvrdzujú jeho spoľahlivosť pri poruchách učenia, pamäti či pozornosti, pri ťažkostiach so spánkom, pri bolestiach hlavy, pri strese, úzkosti, napätí a nervozite. Biofeedback je tiež metódou, ktorá slúži pri rozvoji osobnosti. Posilňuje vôľu, vytrvalosť či kreativitu.biofeedback obrázok

Vo štvrtok 10. marca 2016 bude Špeciálna študovňa KU otvorená pre všetkých študentov i zamestnancov KU.

V čase od 9:00 do 15:00 si záujemcovia budú môcť pozrieť a vyskúšať pomôcky, ktoré budú slúžiť študentom našej univerzity na štúdium, prípravu na vyučovanie, na písanie záverečných prác, napr. skenovacie perá, skenovacia myš, rôzne zväčšovacie zariadenia, elektronické lupy, špeciálne klávesnice, myši, diktovacie zariadenie alebo rôzne zaujímavé, moderné softvéry.

Pozývame Vás na otvorenie Špeciálnej študovne KU, ktoré sa uskutoční v stredu 9. marca 2016 o 14:00 v Poradenskom centre KU. Novú špeciálnu študovňu otvorí rektor KU, prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.

Úlohou špeciálnej študovne je ponúknuť študentom so špecifickými potrebami možnosť využívať počas svojho štúdia asistenčné technológie, ktoré kompenzujú ich znevýhodnenie, napr. študijná PC stanica pre slabozrakého/nevidiaceho študenta a študijná PC stanica pre telesne postihnutého študenta a študenta so špecifickými poruchami učenia. 

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice hľadá:
učiteľa anglického jazyka na polovičný úväzok a učiteľa geografie v anglickom jazyku na polovičný úväzok.
 
Podmienkou vyučovania geografie v anglickom jazyku je plynulá znalosť anglického jazyka slovom aj písmom (s certifikátom na úrovni C1 do dvoch rokov od nástupu do zamestnania).
 
Výberové konanie aj nástup do zamestnania je vo februári 2016. Prihlášky
zasielať elektronicky na gymeske@gmail.com do 10.2.2016.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2