image

 

Vážení študenti, učitelia a zamestnanci. Na tejto stránke nájdete informácie týkajúce sa vydania, predĺženia platnosti, vydania duplikátu a používania preukazov vydávaných na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

  

Preukazy vydáva univerzita v zmysle

Zákona č.131/2002 Z.z.

a podľa aktuálne platného:

Metodického usmernenia č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta.

 

Preukaz študenta, učiteľa a zamestnanca Katolíckej univerzity v Ružomberku je vydávaný s čipom Mifare Desfire bez dopravnej aplikácie.

 

Podľa § 67 Zákona 131/2002 Z.z.

(1) písmeno a)  jedným z dokladov o štúdiu je preukaz študenta.

 

(2) Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho vysoká škola. Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu podľa § 51 ods. 4 písm. j). Na preukaze študenta sa používa jednotná štruktúra údajov určená ministerstvom. Ministerstvo záväzne určí usmernením aj technické vyhotovenie preukazu.

 


Cena preukazu je jednorázová na celé štúdium v danej forme a študijnom odbore, alebo počas trvania pracovného pomeru.

 

Preukaz študenta bez aktuálnej prolongačnej známky je neplatný! Pod platnosťou preukazu sa rozumie platnosť preukazu študenta. Nie platnosť jeho pridaných funkcionalít ( doprava, zľavy u iných poskytovateľov)


Každoročné predĺženie platnosti preukazu  známkou (Neplatí na  ISIC zľavy) je bezplatné.
Preukaz vyhotovený s vizuálom ISIC, alebo ITIC a prolongovaný známkou "Neplatí na ISIC zľavy" a je platný na Katolíckej univerzite a v doprave.

 

Cena licencie ISIC a ITIC  ani cena licenčnej známky ISIC, ITIC nie je zahrnutá v cene preukazu a študent (učiteľ) si ju môže kúpiť online pri prvom vydaní preukazu u neziskovej organizácie CKM SYTS, ktorej členom sa týmto stane.

Pri predĺžení platnosti počas obdobia zápisov  u zamestnancov CKMSYTS v hotovosti,  alebo celoročne online prostredníctvom linku uvedeného v sekcii Vydanie a platnosť.

 

Oznamy:

V dňoch 29.10.2018 - 2.11.2018 bude pracovisko preukazov zatvorené.

 

 

UPOZORNENIE: V posledných dňoch sa rozšírilo, že študenti prvých ročníkov požadujúci preukaz s vizuálom ISIC sa neregistrujú v CKMSYTS a neuhrádzajú poplatok za vydanie licencie ISIC. Číslo licencie si vymyslia a nahrajú do systému preukazy. Takýmto študentom je vydaný neplatný preukaz. Na vydanie platného preukazu budú musieť opakovane uhradiť poplatok za vydanie preukazu a za vydanie licencie ISIC. Ak si takýto preukaz aktivovali, bude zablokovaný z dôvodu podvodu.

 

 Aktualizovaná pracovná doba pracoviska na vydávanie preukazov viď : Kontakt

 

Novinka pre držiteľov platnej licencie ISIC, ITIC 

Na upatnenie vašich ISIC a  ITIC zliav nemusíte mať  vždy pri sebe už vydaný preukaz preukaz, ale stačí vám mobilná aplikácia ISIC. ( nie v doprave okrem Regojet)

Mobilnú aplikáciu si stiahnite na Google play, alebo App store a nainštalujte do svojho mobilu.

Vložením vášho platného licenčného čísla  a vložením vašej fotografie si vytvoríte vlastný virtuálny preukaz.

         Googleplay   google play                App store  app store

   

 

V mobilnej aplikácii ISIC ( ITIC) sa nachádza:

virtualny isic

 

 

 

 

 

databaza zliav navigacia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme: 

  

ocenenie.jpg

 

Úradné hodiny pacoviska preukazov:

nájdete v Kontakt

 

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2