Vydanie preukazu:

Ste študent (uchádzač o štúdium) (bakalárske, magisterské, doktorandské) dennej, alebo externej formy štúdia a žiadate vydať preukaz študenta

 

ISIC aplikácia:

Vďaka ISIC appke budeš mať svoj preukaz stále pri sebe a využiješ ho vo všetkých obchodoch, reštauráciách a na ďalších miestach.

ISIC appku nájdeš TU: https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/

 

 

 1. Prihláste sa do aplikácie: https://abakus.ku.sk/preukazy/
 2. Skontrolujte si nastavenie požadovaného vizuálu preukazu v záložke: Vizuál preukazu - Voľba preukazu
 3. Uhraďte poplatok na vydanie preukazu: Postup uhradenia poplatku 

 4. Cez aplikáciu https://abakus.ku.sk/preukazy/ nahrajte  fotografiu na preukaz podľa  Postupu na nahratie fotografie
 5. Externí študenti bod č.6 preskočia
 6. Ak ste denný študent a chcete preukaz denného študenta s vizuálom ISIC, tak na stránke CKM SYTS vyplňte formulár a uraďte ešte 10€ priamo na účet CKM SYTS za licenciu ISIC: Pridelenie licencie ISIC  CKM SYTS vám po uhradení ceny licencie zašle jej číslo na email, ktorý ste uviedli do ich formulára. ( Licencia sa tlačí priamo na preukaz s vizuálom ISIC)
  Pridelené číslo licencie ISIC v tvare (napr.: S123456789123U) zapíšte cez https://abakus.ku.sk/preukazy/  v záložke "Licencia" cez tlačítko "Pridať Licenciu".    Bez  pridelenej licencie nie je možné vydať preukaz s vizálom ISIC! Takému študentovi môže byť vydaný preukaz denného študenta s vizuálom KU.  

 7. Ak ste študent denného štúdia I., II. alebo  I.II. spojeného stupňa štúdia môžete na: https://abakus.ku.sk/preukazy/  v záložke: TransData aplikácie záväzne požiadať o externý balík dopravných aplikácii TransCard. Poplatok za balík externých aplikácií systému TransCard hradí študent priamo firme TransData cez web Ubian, prípadne prostredníctvom SMS. 
 8. Prekontrolujte si v https://abakus.ku.sk/preukazy/ či máte vo svojom profile A.evidovaný zápis, B. zobrazenú vami nahratú fotografiu na preukaz, C. či vám systém v poplatkoch zobrazuje vami realizovanú platbu na vydanie preukazu a ak ste denný študent a chcete preukaz s vizuálom ISIC, či máte nahratú licenciu. Ak nemáte záujem o preukaz denného študenta s vizuálom ISIC, ale len preukaz denného študenta s vizuálom KU prosím napíšte email na: preukazy@ku.sk .
 9. Keď sú všetky tri podmienky splnené (denní študenti 4 podmienky aj licenciu ISIC), bude vám preukaz od 7 do 30 dní vyrobený. 

 10. Študent si preukaz môže prevziať, až keď je preukaz vyrobený. Informácia o vyrobení preukazu sa študentovi zobrazí v https://abakus.ku.sk/preukazy/ v zložke Karty - ako nová karta. 

 11. Študent si prevezme vyrobený preukaz v kancelárii preukazov, Aktivuje si ho na univerzitnom termináli na prízemí Univerzitnej knižnice.

 12. V prípade, že máte záujem o externý balík dopravných aplikácii TransCard, 2 dni po vydaní preukazu sa môžete zaregistrovať na stránke : moja.dopravnakarta.sk , zároveň tu môžete uhradiť poplatok  firme TransData s.r.o.  (ku registrácii je potrebné 17-miestne číslo preukazu, ktoré budete mať uvedené vpravo dole na preukaze).
 13. Upozornenie Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. pre študentov denného štúdia, ktorí majú preukazy s vizuálom ISIC alebo s vizuálom študent Katolíckej univerzity vydané po 01.09.2019 a nemajú aktivovaný balík externých aplikácií systému TransCard:

 

V tomto prípade študenti pri registrácii na bezplatnú prepravu v pokladnici KVC:

 • vyplnia formulár, ktorý v tomto prípade mimoriadne nemusí byť potvrdený školou.
 • pokladník vystaví papierový  preukaz na bezplatnú prepravu „Preukaz pre žiaka/študenta“ s platnosťou do 31.10.2019.
 • výdaj cestovného lístka na bezplatnú prepravu bude podmienený predložením papierového preukazu na bezplatnú prepravu „Preukaz pre žiaka /študenta“.
 • pri kontrole vo vlaku predložia kartu aj preukaz na bezplatnú prepravu.

Po zavedení SW zmeny do predajných zriadení bude držiteľom týchto kariet vystavený nový preukaz na bezplatnú prepravu s platnosťou na základe BČK ( bude vytvorená nová registrácia).

 

 

Predĺženie platnosti preukazu: 

Ste študent vyššieho ročníka (Bc., Mgr.,doktorand) a žiadate predpredĺžiť platnosť preukazu bezplatne červenou známkou "Neplatí na  ISIC zľavy " na aktuálny akademický rok:

 

pz no isic 09 2019

 

Prolongačná známka červená "Neplatí na zľavy ISIC" je bezplatná.

 

 

 

 1. Zapíšte sa do vyššieho ročníka.
 2. Prekontrolujte si v AiS2 vo svojom profile či máte evidovaný zápis a je po 1.9.2019.
 3. V kancelárii preukazov, alebo priamo na zápise si prevezmete bezplatne známku "Neplatí na ISIC zľavy".
 4. Aktualizujte údaje v preukaze na  termináli - na prízemí v Univerzitnej knižnici, alebo na príslušnom študijnom oddelení.

 

Ste denný študent vyššieho ročníka (Bc., Mgr.,doktorand) vlastníte preukaz denného študenta a žiadate si predĺžiť platnosť preukazu licenciou ISIC na aktuálny akademický rok:

pz 09 2019 Prolongačná známka s licenciou ISIC cena 10€ uhrádza sa CKMSYTS.

 

 1. Zapíšte sa do vyššieho ročníka.
 2. Prekontrolujte si  vo svojom profile evidovaný zápis a je po 1.9.2019.
 3. Aktualizujte údaje v preukaze na  termináli - na prízemí v Univerzitnej knižnici, alebo na príslušnom študijnom oddelení.
 4. U zamestnancov CKMSYTS si zakúpte licenčnú známku ISIC 9/2020 v cene 10€ v hotovosti a túto si nalepte na preukaz študenta. - kontakt na zamestnancov CKMSYTS.
 5. Online: ISIC známka pre vyššie ročníky
 6. Pred nalepením licenčnej známky ISIC je potrebné známku "Neplatí na ISIC zľavy". odlepiť.

 

 


Vydanie duplikátu preukazu:

Ste študent (bakalárske, magisterské, doktorandské) dennej, alebo externej formy štúdia a žiadate vydať duplikát preukazu študenta:

 1. Oznámte stratu, alebo poškodenie preukazu mailom na: preukazy[zavinac]ku.sk.
 2. Vstúpte do aplikácie https://abakus.ku.sk/preukazy/ a uhraďte poplatok podľa údajov uvedených v sekcii poplatky
 3. Zapíšte sa do vyššieho ročníka .
 4. Nahrajte fotografiu podľa  Postupu na nahratie fotografie na  https://abakus.ku.sk/preukazy/
 5. Ak došlo k zmene údajov vytlačených na preukaze na starom preukaze nahláste to na študijnom oddelení.
 6. Prekontrolujte si v https://abakus.ku.sk/preukazy/ evidovaný zápis, zmenené osobné údaje, vo svojom profile zobrazenú platbu za duplikát preukazu, nahratú fotografiu na preukaz. Keď máte všetko splnené napíšte e-mail na preukazy[zavinac]ku.sk, že ste splnili podmienky na vydanie duplikátu a platba sa vám zobrazila vo vašom profile. Na základe tejto informácie bude preukaz daný do tlače.
 7. Informácia o vytlačení duplikátu preukazu sa študentovi zobrazí v jeho profile v Abakuse v zložke Karty od 7 - do 30 dní po splnení podmienok (nahratá fotografia a nahrate zápisu v Abakuse).
 8. Duplikát preukazu študenta si vyzdvihnite v kancelárii preukazov.
 9. Preukaz si aktualizujte na jednom zo žltých terminálov umiestnených na prízemí Univerzitnej knižnice.

 

Balík externých aplikácií systému TransCard od firmy TransData s.r.o.:

Ponuka platí len pre nové preukazy s vizuálom "denný študent ISIC" a "denný študent KU NoISIC", ktoré budú vytlačené po 1.9.2019.  

 1. Postupujte podľa pokynov v časti " Vydanie preukazu"
 2. Poplatok za balík externých aplikácií systému TransCard hradí študent priamo firme TransData cez web Ubian, prípadne prostredníctvom SMS. 
  3 € s DPH - Aktivácia dopravných vlastností študentského preukazu 
  3 € s DPH - Ročná prolongácia dopravných funkcionalít študentského preukazu 
  Tj. prvý rok 6 € s DPH a potom 3 € s DPH každý akademický rok.

 

Externé aplikácie systému TransCard od firmy TransData s.r.o. pokrývajú dopravné spoločnosti: 
AD Púchov, s.r.o.; Arriva Liorbus, a.s.; Arriva Michalovce, a.s.; Arriva Nitra, a.s.; Arriva Nové Zámky, a.s.; Arriva Trnava a.s.; BUS Karpaty Stará Ľubovňa, s.r.o.; Dopravný podnik B. Bystrica, a.s.; Dopravný podnik Bratislava, a. s.; Dopravný podnik mesta Košice, a.s.; Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.; Eurobus Košice, a.s.; Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica; SAD Dunajská Streda, a.s.; SAD Humenné, a.s.; SAD Lučenec, a.s.; SAD Poprad a.s.; SAD Prešov, a.s.; SAD Prievidza, a.s.; SAD Trenčín, a.s.; SAD Zvolen, a.s.; SAD Žilina, a.s.; SKAND Skalica, s.r.o.; Slovak Lines Bratislava, a.s.; Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Externé aplikácie systému TransCard od firmy TransData s.r.o. pokrývajú tieto knižnice:
Univerzitná knižnica Bratislava; Centrum vedeckých a technických informácií SR, Bratislava; Štátna vedecká knižnica v Prešove; Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici; Štátna vedecká knižnica v Košiciach; Slovenská lesnícka a drevárska knižnica vo Zvolene

 

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2