Vydanie preukazu:

Ste študent (uchádzač o štúdium) (bakalárske, magisterské, doktorandské) dennej, alebo externej formy štúdia a žiadate vydať preukaz študenta

Od 15.11.2018 z dôvodu minutia starých plastov preukazov denných študentov ISIC budú do konca akademického roka (obstarania a nákupu nových plastov) vydávané  preukazy denných študentov nasledovne: Postup zo strany študenta ostáva nezmenený -

 http://www.ku.sk/index.php/sluzby-studentom/preukazy/vydanie-a-platnost/student

Študent však  dočasne dostane dve karty:

1. Preukaz študenta KU s vizuálom KU - s čipom - vyzdvihne si ho na pracovisku preukazov

2. Preukaz ISIC ( klasik - bez čipu) - bude mu zaslaný CKMSYTS na jeho adresu

Po nákupe nových plastov si študent bude môcť bezplatne vymeniť  spätne obidve karty za jednu.

 

ISIC aplikácia:

Vďaka ISIC appke budeš mať svoj preukaz stále pri sebe a využiješ ho vo všetkých obchodoch, reštauráciách a na ďalších miestach.

ISIC appku nájdeš TU: https://isic.sk/isic-demo-aplikacia/

 

 

 1. Uhraďte poplatok na vydanie preukazu: Postup uhradenia poplatku 

 2. Cez aplikáciu https://abakus.ku.sk/preukazy/ nahrajte  fotografiu na preukaz podľa  Postupu na nahratie fotografie 
 3. Ak ste denný študent (externí preskočia) a chcete preukaz denného študenta s vizuálom ISIC, tak na stránke CKMSYTS vyplňte formulár a uraďte ešte 10€ priamo na účet CKMSYTS za licenciu ISIC: Pridelenie licencie ISIC  CKMSYTS vám po uhradení ceny licencie zašle jej číslo na email, ktorý ste uviedli do ich formulára. ( Licencia sa tlačí priamo na preukaz s vizuálom ISIC)
  Pridelené číslo licencie ISIC v tvare (napr.: S123456789123U) zapíšte cez https://abakus.ku.sk/preukazy/  v záložke "Licencia" cez tlačítko "Pridať Licenciu".     Bez  pridelenej licencie nie je možné vydať preukaz s vizálom ISIC! Takému študentovi môže byť vydaný preukaz denného študenta s vizuálom KU.  UPOZORNENIE: V posledných dňoch sa rozšírilo, že študenti prvých ročníkov požadujúci preukaz s vizuálom ISIC sa neregistrujú v CKMSYTS a neuhrádzajú poplatok za vydanie licencie ISIC. Číslo licencie si vymyslia a nahrajú do systému preukazy. Takýmto študentom je vydaný neplatný preukaz. Na vydanie platného preukazu budú musieť opakovane uhradiť poplatok za vydanie preukazu a za vydanie licencie ISIC. Ak si takýto preukaz aktivovali, bude zablokovaný z dôvodu podvodu.

 4. Externí študenti bod č.3 preskočia
 5. Prekontrolujte si v https://abakus.ku.sk/preukazy/ či máte vo svojom profile A.evidovaný zápis, B. zobrazenú vami nahratú fotografiu na preukaz, C. či vám systém v poplatkoch zobrazuje vami realizovanú platbu na vydanie preukazu a ak ste denný študent a chcete preukaz s vizuálom ISIC, či máte nahratú licenciu. Ak nemáte záujem o preukaz denného študenta s vizuálom ISIC, ale len preukaz denného študenta s vizuálom KU prosím napíšte email na: preukazy@ku.sk .

  Keď sú všetky tri podmienky splnené (denní študenti 4 podmienky aj licenciu ISIC), bude vám preukaz od 7 do 30 dní vyrobený. 

 6. Študent si preukaz môže prevziať, až keď je preukaz vyrobený. Informácia o vyrobení preukazu sa študentovi zobrazí v https://abakus.ku.sk/preukazy/ v zložke Karty - ako nová karta. 

 7. Študent si prevezme vyrobený preukaz v kancelárii preukazov, Aktivuje si ho na univerzitnom termináli na prízemí Univerzitnej knižnice a nalepí si naň prolongačnú licenčnú známku ISIC, ktorú si vyzdvihne u zamestnancov CKM.  


Predĺženie platnosti preukazu: 

Ste študent vyššieho ročníka (Bc., Mgr.,doktorand) a žiadate predpredĺžiť platnosť preukazu bezplatne červenou známkou "Neplatí na  ISIC zľavy " na aktuálny akademický rok:

 

pz no isic 09 2019

 

Prolongačná známka červená "Neplatí na zľavy ISIC" je bezplatná.

 

 

 

 1. Zapíšte sa do vyššieho ročníka.
 2. Prekontrolujte si v AiS2 vo svojom profile či máte evidovaný zápis a je po 1.9.2018.
 3. V kancelárii preukazov, alebo priamo na zápise si prevezmete bezplatne známku "Neplatí na ISIC zľavy".
 4. Aktualizujte údaje v preukaze na  termináli - na prízemí v Univerzitnej knižnici, alebo na príslušnom študijnom oddelení.

 

Ste denný študent vyššieho ročníka (Bc., Mgr.,doktorand) vlastníte preukaz denného študenta a žiadate si predĺžiť platnosť preukazu licenciou ISIC na aktuálny akademický rok:

pz 09 2019 Prolongačná známka s licenciou ISIC cena 10€ uhrádza sa CKMSYTS.

 

 1. Zapíšte sa do vyššieho ročníka.
 2. Prekontrolujte si  vo svojom profile evidovaný zápis a je po 1.9.2018.
 3. Aktualizujte údaje v preukaze na  termináli - na prízemí v Univerzitnej knižnici, alebo na príslušnom študijnom oddelení.
 4. U zamestnancov CKMSYTS si zakúpte licenčnú známku ISIC 9/2019 v cene 10€ v hotovosti a túto si nalepte na preukaz študenta. - kontakt na zamestnancov CKMSYTS.
 5. Online: ISIC známka pre vyššie ročníky
 6. Pred nalepením licenčnej známky ISIC je potrebné známku "Neplatí na ISIC zľavy". odlepiť.

 

 


Vydanie duplikátu preukazu:

Ste študent (bakalárske, magisterské, doktorandské) dennej, alebo externej formy štúdia a žiadate vydať duplikát preukazu študenta:

 1. Oznámte stratu, alebo poškodenie preukazu mailom na: preukazy[zavinac]ku.sk.
 2. Vstúpte do aplikácie https://abakus.ku.sk/preukazy/ a uhraďte poplatok podľa údajov uvedených v sekcii poplatky
 3. Zapíšte sa do vyššieho ročníka .
 4. Nahrajte fotografiu podľa  Postupu na nahratie fotografie na  https://abakus.ku.sk/preukazy/
 5. Ak došlo k zmene údajov vytlačených na preukaze na starom preukaze nahláste to na študijnom oddelení.
 6. Prekontrolujte si v https://abakus.ku.sk/preukazy/ evidovaný zápis, zmenené osobné údaje, vo svojom profile zobrazenú platbu za duplikát preukazu, nahratú fotografiu na preukaz. Keď máte všetko splnené napíšte e-mail na preukazy[zavinac]ku.sk, že ste splnili podmienky na vydanie duplikátu a platba sa vám zobrazila vo vašom profile. Na základe tejto informácie bude preukaz daný do tlače.
 7. Informácia o vytlačení duplikátu preukazu sa študentovi zobrazí v jeho profile v Abakuse v zložke Karty od 7 - do 30 dní po splnení podmienok (nahratá fotografia a nahrate zápisu v Abakuse).
 8. Duplikát preukazu študenta si vyzdvihnite v kancelárii preukazov.
 9. Preukaz si aktualizujte na jednom zo žltých terminálov umiestnených na prízemí Univerzitnej knižnice.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2