Nabíjanie čipových kariet pre denných študentov a doktorandov na stravu

je možné realizovať:

 

 

1.) v hotovosti na UaSZ:

                                                    Pondelok:    10:00 - 11:00 h   

   Utorok:       7:00 - 11:00 h  a 12:00 - 13:30 h

 

  Štvrtok:       7:00 - 11:00 h  a 12:00 - 13:30 h

 

Minimálna čiastka na dobitie ISIC karty v hotovosti je 5 €

 

 

 

2.) cez Internet-banking:

 

Študent zadáva nasledovné údaje:

IBAN:                            SK34 8180 0000 0070 0037 4039

Predčíslie účtu :           0

Číslo účtu :                   7000374039

Kód banky :                  8180

Konštantný symbol:   308

Variabilný symbol :      190200

Špecifický symbol :     AbId - Abakus ID (nájdete ho vo svojom informačnom systéme AiS2 NÁVOD: TU)

Predmet:                        meno a priezvisko

 

 

I N F O R M Á C I E

Doba trvania bankového prevodu je 2-3 pracovné dni.

Minimálna možná čiastka na dobitie je 1 €, maximálne 100 €.

Ak je stravník držiteľom študentskej a zároveň aj zamestnaneckej karty, v prípade dobitia kreditu cez IB bude kredit pripísaný na študentské stravné konto.

V prípade nutnosti vyhľadávania platby (t.j. nesprávne zadané údaje platby) je účtovaný sankčný poplatok 2 €.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prípade ukončenia štúdia je možné vrátenie zostatku fin. prostriedkov v hototosti zo stravovacieho systému za nasledovných podmienok:

aktívna ISIC karta /platná v stravovacom systéme/ v termíne do dňa vykonania poslednej absolventskej skúšky, alebo ku dňu vydania právoplatného rozhodnutia (o ukončení, vylúčení, zanechaní resp. prerušení štúdia).

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2