Úlohou Centra celoživotného vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku je zabezpečovať a poskytovať funkčný, efektívny a dostupný systém celoživotného vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení ako aj pre ďalšie cieľové skupiny odborníkov, ktoré študujú v Slovenskej republike. Systém celoživotného vzdelávania vychádza resp. nadväzuje na akreditované študijné programy ktoré sa realizujú na fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku.


Podrobné a aktuálne informácie o celoživotnom vzdelávaní  sú na internetovej stránke: http://www.ccvpfku.sk

 

 

Nedopustite, aby vaša mladosť skončila, a vy by ste nemali oči upriamené na budúcnosť

                                                                                                          Ján Pavol II.

 

Univerzita tretieho veku na Katolíckej univerzite v Ružomberku bola založená v roku 2006 a v tom istom roku sa stala aj členom Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku. Vzdelávanie organizuje v súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Sídlom UTV je Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok s pracoviskami:

  1. Rektorát KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok,
  2. Teologická fakulta KU, Hlavná 89, 041 21 Košice,
  3. Inštitút Štefana Nahálku PF KU, Nábrežie Jána Pavla II., 058 01 Poprad.

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2