Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity prof. Cyril Hišem oznamuje, že sa na Teologickej fakulte v Košiciach, Hlavná 89, dňa 30.3.2016 o 11.00 h uskutoční inauguračná prednáška, ktorú prednesie doc. ThDr. Bogdan Zbroja, PhD. z UPJP Krakow.

 

Názov prednášky: Plagi egipskie w swietle ostatnich badan egzegetycznych

 

 

Predseda Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity prof. Cyril Hišem oznamuje, že sa na Teologickej fakulte v Košiciach, Hlavná 89, dňa 30.3.2016 o 9.00 h uskutoční inauguračná prednáška, ktorú prednesie doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity.

 

Názov prednášky: Posolstvo encykliky Laudato Sì z pohľadu sociálnej morálnej teológie

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2