Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach: 

       

• 1 funkčné miesto docenta na katedre spoločenských vied, so špecializáciou na pedagogiku a katechetiku

 

Viac informácií.

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

  • 1 miesto profesora pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na teóriu vyučovania slovenského jazyka
  • 1 miesto profesora pre odbor história (2.1.7) a slovenské dejiny (2.1.9) so zameraním na dejiny stredoveku
  • 1 miesto docenta pre odbor psychológia (3.1.9) so zameraním na teoretickú psychológiu
  • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na slovenskú literatúru

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a v súlade so Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov:

 

  • riaditeľa/riaditeľku Inštitútu Juraja Páleša v Levoči

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č.131/2002 Z.z. O Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

  • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika - pracovisko Levoča.

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 5 zákona č . 552/2003 Z.z. o výkone práce o verejnom záujme, v súlade so zákonom č. 13112002 Z.z. o vysokých školách a v súlade so Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčasti ach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov:

 

  • riaditeľa/riaditeľku Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2