Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, Teologický inštitút Spišská Kapitula v Spišskom Podhradí:

 

  • na 1 funkčné miesto docenta v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v špecializácii na odborovú didaktiku,
  • na 1 funkčné miesto odborného asistenta v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby, v špecializácii na učiteľstvo hry na klávesové nástroje s didaktikou.

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:

 

  • 1 funkčné miesto profesora pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na ruský jazyk a literatúru – pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

 

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa/učiteľky:

 

  • 1 miesto docenta/docentky pre odbor psychológia (32.).

Viac informácií.

 

Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom FF KU, schváleným v AS KU dňa 26. 5. 2020, čl. 16 a podľa Organizačného poriadku FF KU, schválenom v AS FF KU dňa 4. 2. 2020 po súhlasnom vyjadrení Veľkého kancelára KU, čl. 15 vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta:

 

  • vedúci/vedúca Katedry anglického jazyka a literatúry FF KU,
  • vedúci/vedúca Katedry filozofie FF KU,
  • vedúci/vedúca Katedry germanistiky FF KU,
  • vedúci/vedúca Katedry histórie FF KU,
  • vedúci/vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU.

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

 

  • na 1 funkčné miesto docenta na katedre spoločenských vied, v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, so špecializáciou na všeobecnú psychológiu, pastorálnu psychológiu a psychológiu pre Náuku o rodine.

Viac informácií.

 

november 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU