Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore sociálna práca

Viac informácií.

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier:

 

 • 1 vedúca/vedúci Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZ KU
 • 1 vedúca/vedúci Katedry fyzioterapie FZ KU
 • 1 vedúca/vedúci Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ KU
 • 1 vedúca/vedúci Katedry verejného zdravotníctva FZ KU

Viac informácií.

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom KU, Organizačným poriadkom KU a so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

 • kvestora verejnej vysokej školy.

Viac informácií.

 

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 miesto profesora/profesorky pre odbor filológia (11.) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru a špecializáciou na teóriu vyučovania slovenského jazyka,
 • 1 miesto profesora/profesorky pre odbor psychológia (30.),
 • 1 miesto docenta/docentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na neslovanské jazyky a literatúry a špecializáciou na anglický jazyk a literatúru.

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učitel'a:

 

 • 1 funkčné miesto profesora pre študijný odbor 8. - Ekonómia a manažment - pracovisko Poprad,
 • 1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor 38. - Učitel'stvo a pedagogické vedy (so zameraním na biológiu a ekológiu) - pracovisko Ružomberok,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta pre študijný odbor 33. - Sociálna práca - pracovisko Ružomberok,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta pre študijný odbor 38. - Učitel'stvo a pedagogické vedy (so zameraním na taliansku literatúru) - pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

 

marec 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2