Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií prednostov kliník:

 

 • prednosta Kliniky ortopédie a úrazovej chirurgie ÚVN SNP-FN a FZ KU
 • prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU
 • prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Oftalmologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Kliniky vnútorného lekárstva ÚVN SNP-FN a FZ KU   
 • prednosta Kliniky radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Kliniky cievnej chirurgie ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Chirurgickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Detskej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Kliniky infektológie ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie ÚVN SNP-FN a FZ KU
 • prednosta Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Rádiologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Neurologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Kliniky nukleárnej medicíny ÚVN SNP-FN a FZ KU  

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2