Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § a 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, pracovisko Spišské Podhradie:

 

  • 1 funkčné miesto profesora pre odbor pedagogika, špecializácia odborová didaktika

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2