Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v sú lade s § 77 zákona č . 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového kona nia na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učitel'ov :

 

  • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogikapracovisko Levoča,
  • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 2.1.28. slovanské jazyky a literatúra so zameraním na ruský jazyk a literatúru - pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2