Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na uni verzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vyso koškolských učiteľov:

 

  • 1 funkčné miesto profesora v odbore 3.1.14. sociálna práca - pracovisko Ružomberok

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2