Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v sú lade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

  • 1 funkčné miesto profesora v odbore 2.1.28. slovanské jazyky a literatúra so zameranim na ruský jazyk a literatúru - pracovisko Ružomberok,
  • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.4. pedagogika - pracovisko Ružomberok,
  • 1 funkčné miesto docenta v odbore 3.1.14. sociálna práca - pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2