Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom FF KU a podľa Organizačného poriadku FF KU čl. 16 vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta:

 

  • vedúci/vedúca Katedry anglického jazyka a literatúry FF KU
  • vedúci/vedúca Katedry filozofie FF KU
  • vedúci/vedúca Katedry histórie FF KU
  • vedúci/vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2