Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na uni verzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

  • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika so zameraním na slovenský jazyk a literatúru,
  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 9.2.1. informatika so zameraním na počítačovú grafiku a umelú inteligenciu.

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2