Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 5 zákona č . 552/2003 Z.z. o výkone práce o verejnom záujme, v súlade so zákonom č. 13112002 Z.z. o vysokých školách a v súlade so Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčasti ach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov:

 

  • riaditeľa/riaditeľku Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2