Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

  • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo,
  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia,
  • 2 pracovné miesta asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo,
  • 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Viac informácií.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2