Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

 

  • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre systematickej teológie, s odborným zameraním na morálnu teológiu,
  • na 2 funkčné miesta odborného asistenta na katedre systematickej teológie,  s odborným zameraním na Nový zákon a biblickú exegézu,
  • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre systematickej teológie, s odborným zameraním na dogmatickú teológiu.

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2