Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

 

  • na 1 funkčné miesto docenta na katedre filozofie a histórie, v odbore katolícka teológia, so špecializáciou na sociálnu a teoretickú filozofiu,
  • na 1 funkčné miesta docenta na katedre praktickej teológie, v odbore katolícka teológia, so špecializáciou na kánonické právo,
  • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre spoločenských vied, v odbore sociálna práca, so špecializáciou na metódy sociálnej práce a sociálnu prácu v zdravotníctve.

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2