Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa a funkcie vedúceho katedry:

 

  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť.

Viac informácii.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2