Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, pracovisku Spišské Podhradie:

 

       • na 2 pracovné miesta odborného asistenta na katedre spoločenských vied, v odbore 3.1.14 sociálna práca.

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, čl. III., ods. 5 predlžuje časový interval na podávanie prihlášok do výberového konania na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

  • 1 miesto profesora pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2)

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých Školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

  • 1 miesto profesora pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2)

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

       • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor psychológia (3.1.9)
       • 1 miesto docenta pre odbor psychológia (3.1.9)

 

Viac informácií.

 

Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s §  32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách vyhlasuje výberové konanie na funkciu:

 

       • vedúci/vedúca Katedry verejného zdravotníctva FZ KU,
       • vedúci/vedúca Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZ KU,
       • vedúci/vedúca Katedry fyzioterapie FZ KU,
       • vedúci/vedúca Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ KU.

 

Viac informácií.

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU