Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

 

 • na 1 funkčné miesto docenta na katedre spoločenských vied, v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy so špecializáciou na pedagogiku a katechetiku.

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, Teologický inštitút Spišská Kapitula v Spišskom Podhradí:

 

 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na Teologickom inštitúte v odbore teológia, v študijnom programe katolícka teológia so špecializáciou na pastorálnu teológiu.

Viac informácií.

 

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto:

 

 • 1 miesto asistenta/asistentky pre Centrum akademickej prípravy na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku.

Viac informácií.

 

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

 • 1 miesto docenta/docentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na neslovanské jazyky a literatúry a špecializáciou na nemecký jazyk a literatúru.

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

 

 • na 1 funkčné miesto docenta na katedre filozofie a histórie, v študijnom odbore 37. Teológia, so špecializáciou na Cirkevné dejiny,
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre spoločenských vied, v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy so špecializáciou na pedagogiku,
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre spoločenských vied, v odbore 33. Sociálna práca so špecializáciou na sociálnu prácu a sociálnu prácu v zdravotníctve
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre spoločenských vied, v odbore 33. Sociálna práca so špecializáciou na sociálnu prácu a náuku o rodine,
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre filozofie a histórie, v študijnom odbore 37. Teológia, so špecializáciou na filozofiu,
 • na 1 funkčné miesta odborného asistenta na katedre praktickej teológie, v študijnom odbore 37. Teológia, so špecializáciou na pastorálnu teológiu,
 • na 1 funkčné miesta odborného asistenta na katedre praktickej teológie, v študijnom odbore Teológia, so špecializáciou na liturgiku.

Viac informácií.

 

 

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU