Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 7.4.8 rádiologická technika
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
 • 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • 4 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť
 • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
 • 4 pracovné miesta asistenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť

Viac informácií.

 

 

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom KU, Organizačným poriadkom KU, Štatútom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a Teologického inštitútu KU afiliovaného k Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „Štatút KS a TI TF KU“) a so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesto vedúceho zamestnanca:

 

 • rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka KU a moderátor Teologického inštitútu KU afiliovaného k Teologickej fakulte v Košiciach KU v jednej osobe v zmysle Čl. III ods. 2.6. Štatútu KS a TI TF KU.

Viac informácií

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 miesto profesora pre odbor filozofia (2.1.1) a pre odbor systematická filozofia (2.1.2) so zameraním na metafyziku a stredovekú filozofiu
 • 1 miesto profesora pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na teóriu vyučovania slovenského jazyka a literatúry
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor história (2.1.7) so zameraním na dejiny stredoveku
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor politológia (3.1.6) so zameraním na politickú teóriu a súčasnú politickú filozofiu
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na nemeckú literatúru

 

Viac informácií.

 

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s §  32 a 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie a pracovného miesta:

 

 • vedúca/vedúci Katedry ošetrovateľstva FZ KU
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo

 

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Košice Katolíckej univerzity v Ružomberku v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásad výberového konania na KU v Ružomberku vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach na:

 

 • 1 pracovné miesto vedecko-výskumného pracovníka v odbore didaktika náboženskej výchovy a občianskej výchovy

 

Viac informácií.

 

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU