Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom KU, Organizačným poriadkom Rektorátu KU a so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

  •  Vedúci oddelenia prevádzky, služieb, BOZP a PO verejnej vysokej školy

Viac infromácií.

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom KU, Organizačným poriadkom Rektorátu KU a so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

  • Vedúci oddelenia ekonomiky, účtovníctva a správy majetku KU v Ružomberku

Viac informácií.

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií prednostov kliník:

  • prednosta Kliniky klinickej hematológie a transfúziológie ÚVN SNP-FN a FZ KU
  • prednosta Chirurgickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU.

Viac informácii.


Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach: 

       

• 1 funkčné miesto docenta na katedre spoločenských vied, so špecializáciou na pedagogiku a katechetiku

 

Viac informácií.

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

  • 1 miesto profesora pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na teóriu vyučovania slovenského jazyka
  • 1 miesto profesora pre odbor história (2.1.7) a slovenské dejiny (2.1.9) so zameraním na dejiny stredoveku
  • 1 miesto docenta pre odbor psychológia (3.1.9) so zameraním na teoretickú psychológiu
  • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na slovenskú literatúru

Viac informácií.

 

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU