Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, pracovisko Spišské Podhradie:

 

  • na 1 funkčné miesto profesora pre študijný odbor 3.1.14. sociálna práca
  • na 1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor 3.1.14. sociálna práca s odborným zameraním na sociálnu prácu a psychológiu
  • na 1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor 2.1.13. katolícka teológia s odborným zameraním na pastorálnu teológiu, rétoriku a homiletiku
  • na 1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor 2.1.13. katolícka teológia s odborným zameraním na pastorálnu teológiu

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

  • 1 miesto docenta pre odbor história (2.1.7)

 

Viac informácií.

 

 

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

  • 1 miesto profesora pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2)

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s §  77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa:

 

  • 1 funkčné miesto profesora v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

        

  • na 1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor 3.1.14. sociálna práca, s odborným zameraním na sociálno-právnu ochranu a sociálnu kuratelu,
  • na 1 miesto odborného asistenta pre študijný odbor 3.1.14. sociálna práca, s odborným zameraním na ekonomiku, manažment a kvantitatívny výskum.

 

Viac informácií.

 

 

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU