Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 miesto profesora pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2) so zameraním na lingvistiku
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na staršiu slovenskú literatúru a odborovú didaktiku
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na teóriu literatúry a slovenskú literatúru 19. a 1. pol. 20. storočia
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na nemecký jazyk a literatúru so špecializáciou na odborovú didaktiku a pedagogickú prax
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor systematická filozofia (2.1.2) do Centra pre interdisciplinárne štúdiá FF KU
 • 4 miesta odborného asistenta s PhD. pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2)
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor politológia (3.1.6) so zameraním na medzinárodné vzťahy
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor politológia (3.1.6) so zameraním na politickú sociológiu, sociologické teórie a metodológiu sociologického výskumu
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglický jazyk a literatúru so špecializáciou na anglofónne literatúry a literárnu komparatistiku
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglický jazyk a literatúru so špecializáciou na štylistiku anglického jazyka a preklad

Viac informácií.

 

 

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

 • 1 miesto profesora pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2).

Viac informácií.

 

 

Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § a 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné a funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo,
 • 2 funkčné miesta docenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť,
 • 2 funkčné miesta docenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
 • 2 funkčné miesta docenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia,
 • 2 pracovné miesta asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo,
 • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika,
 • 2 pracovné miesta lektora v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť,
 • 1 pracovné miesto lektora v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

 

Viac informácií.

 

 

Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií prednostov ústavov a kliník:

 

 • prednosta Ústavu klinickej hematológie a transfuziológie ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Ústavu patologickej anatómie ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Ústavu klinickej biochémie, imunológie a alergiológie,
 • prednosta Kliniky ortopédie a úrazovej chirurgie ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Oftalmologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Neurochirurgickej klinky ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Rádiologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Chirurgickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Kliniky radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Kliniky cievnej chirurgie ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Neurologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU.

 

Viac informácií.

 

 

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

 • miesto profesora pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na nemecký jazyk a literatúru so špecializáciou na nemeckú literatúru.

 

Viac informácií.

 

 

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU