Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.4. pedagogika,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika so zameraním na predškolskú a elementárnu výtvarnú edukáciu,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika so zameraním na prírodovednú a spoločenskovednú edukáciu,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika so zameraním na pedagogiku a dramatiku,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika – didaktika hudby,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúra,
 • 6 pracovných miest odborného asistenta v odbore 3.1.14. sociálna práca,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 3.1.14. sociálna práca so zameraním na psychológiu,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 3.3.15. manažment,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 4.1.14. chémia,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 4.1.35. geografia,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 4.2.1. biológia,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 8.1.2. šport,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 9.1.1. matematika,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 9.2.1. informatika,
 • 2 pracovné miesta asistenta v odbore 9.2.1. informatika.

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce o verejnom záujme, v súlade so zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a v súlade so Zásadami výberového konania na KU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov:

 

 • riaditeľa/riaditeľku Centra celoživotného vzdelávania.

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

       • 1 funkčné miesto profesora v odbore 4.1.15. anorganická chémia,
       • 1 funkčné miesto docenta v odbore 4.1.14. chémia,
       • 1 funkčné miesto docenta v odbore 4.1.18. fyzikálna chémia.

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

       • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika,
       • 1 funkčné miesto profesora v odbore 2.1.28. slovanské jazyky a literatúra,
       • 1 funkčné miesto profesora alebo docenta v odbore 4.2.1. biológia,
       • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.4. pedagogika,
       • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika,
       • 2 funkčné miesta docenta v odbore 2.1.28. slovanské jazyky a literatúra,
       • 2 funkčné miesta docenta v odbore 3.1.14. sociálna práca,
       • 1 funkčné miesto docenta v odbore 4.3.3. environmentálny manažment,
       • 2 funkčné miesta docenta v odbore 9.1.1. matematika.

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto:

 

       • vedúci/vedúca Študijného oddelenia FF KU.

 

Viac informácií.

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2