Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

       • 1 funkčné miesto profesora v odbore 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúra,
       • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika.

 

Viac informácií.

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

       • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúra.

 

Viac informácií.

Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s §  32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách vyhlasuje výberové konanie na funkciu:

 

       • vedúci/vedúca Katedry verejného zdravotníctva FZ KU,
       • vedúci/vedúca Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZ KU,
       • vedúci/vedúca Katedry fyzioterapie FZ KU,
       • vedúci/vedúca Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ KU.

 

Viac informácií.

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:


       • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 9.1.1. matematika.


Viac informácií.

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

       • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika so zameraním na hudobnú edukáciu v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.

 

Viac informácií.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2