Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

       • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika so zameraním na hudobnú edukáciu v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.

 

Viac informácií.

Dekan Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona í. 131/2002 Z. z. o vysokých Školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

       • 1 miesto profesora pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2),
       • 1 miesto docenta pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2).

 

Viac informácií.

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

       • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 3.1.14. sociálna práca.

 

Viac informácií.

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

   • 1 funkčné miesto profesora alebo docenta v odbore 3.3.15. manažment,
   • 1 funkčné miesto docenta v odbore 9.2.1. informatika.

 

Viac informácií.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2