Dekan Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, čl. III., ods. 5 predlžuje časový interval na podávanie prihlášok do výberového konania na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

  • 1 miesto profesora pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2)

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých Školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

  • 1 miesto profesora pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2)

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

       • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor psychológia (3.1.9)
       • 1 miesto docenta pre odbor psychológia (3.1.9)

 

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

       • 1 funkčné miesto profesora v odbore 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúra,
       • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika.

 

Viac informácií.

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

       • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúra.

 

Viac informácií.

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

banner utv2

 

 

logo net fuceIFCU