Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom KU, Organizačným poriadkom Rektorátu KU a so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

 •  Vedúci oddelenia prevádzky, služieb, BOZP a PO verejnej vysokej školy

Viac infromácií.

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom KU, Organizačným poriadkom Rektorátu KU a so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

 • Vedúci oddelenia ekonomiky, účtovníctva a správy majetku KU v Ružomberku

Viac informácií.

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika – pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov so zameraním na vyučovanie anglického jazyka – pracovisko Ružomberok,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov so zameraním na hudobné umenie a sólový spev,
 • 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 1.1.4. pedagogika – pracovisko Ružomberok,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika – didaktika hudby – pracovisko Ružomberok,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika – pracovisko Ružomberok,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika – didaktika informatiky – pracovisko Ružomberok,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 3.1.14. sociálna práca – pracovisko Ružomberok,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 4.1.14. chémia – pracovisko Ružomberok,
 • 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 4.2.1. biológia – pracovisko Ružomberok,
 • 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 9.1.1. matematika – pracovisko Ružomberok,
 • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov so zameraním na informatiku – pracovisko Ružomberok,
 • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 2.1.32. cudzie jazyky a kultúry – pracovisko Ružomberok,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika – pracovisko Levoča,
 • 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 3.3.15. manažment – pracovisko Poprad,
 • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 3.3.15. manažment – pracovisko Poprad.

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov so zameraním na výtvarné umenie – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúra – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 3.3.15. manažment – pracovisko Poprad,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 4.1.15. anorganická chémia – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 4.3.3. environmentálny manažment – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 8.1.2. šport – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.4. pedagogika – pracovisko Ružomberok,
 • 2 funkčné miesta docenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika – pracovisko Levoča,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika so zameraním na didaktiku hudby – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 2.1.28. slovanské jazyky a literatúra – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 2.2.3. hudobné umenie – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 3.3.15. manažment – pracovisko Poprad,
 • 2 funkčné miesta docenta v odbore 4.1.14. chémia – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 9.2.1. informatika – pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2