Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na uni verzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vyso koškolských učiteľov:

 

  • 1 funkčné miesto profesora v odbore 3.1.14. sociálna práca - pracovisko Ružomberok

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

  • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika - pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, Teologický inštitút Spišská Kapitula v Spišskom Podhradí:

 

  • funkčné miesto odborného asistenta v odbore katolícka teológia, so špecializáciou na pastorálnu teológiu, misiológiu, ekumenizmus a sociálnu náuku Cirkvi

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § a 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, Teologický inštitút Spišská Kapitula v Spišskom Podhradí:

  • funkčné miesto odborného asistenta v odbore katolícka teológia, so špecializáciou na pastorálnu teológiu, misiológiu, ekumenizmus a sociálnu náuku Cirkv

Viac informácií.

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v sú lade s § 77 zákona č . 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového kona nia na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učitel'ov :

 

  • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogikapracovisko Levoča,
  • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 2.1.28. slovanské jazyky a literatúra so zameraním na ruský jazyk a literatúru - pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2