Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 •  1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika.

Viac informácii.

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

 

 • na 1 funkčné miesto docenta na katedre filozofie a histórie, v odbore katolícka teológia, so špecializáciou na sociálnu a teoretickú filozofiu,
 • na 1 funkčné miesta docenta na katedre praktickej teológie, v odbore katolícka teológia, so špecializáciou na kánonické právo,
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre spoločenských vied, v odbore sociálna práca, so špecializáciou na metódy sociálnej práce a sociálnu prácu v zdravotníctve.

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, Teologický inštitút Spišská Kapitula v Spišskom Podhradí:

 

 • na 1 funkčné miesto docenta na katedre systematickej teológie, v odbore katolícka teológia so špecializáciou - biblická teológia, biblická gréčtina, teologická hermeneutika a dejiny teológie,
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre filozofie a histórie, v odbore katolícka teológia so špecializáciou - cirkevné dejiny, patrológia a cirkevné umenie.

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

 

 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre systematickej teológie, s odborným zameraním na morálnu teológiu,
 • na 2 funkčné miesta odborného asistenta na katedre systematickej teológie,  s odborným zameraním na Nový zákon a biblickú exegézu,
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre systematickej teológie, s odborným zameraním na dogmatickú teológiu.

Viac informácií.

 

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia,
 • 2 pracovné miesta asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo,
 • 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Viac informácií.

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU