Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií prednostov kliník:

 • prednosta Kliniky klinickej hematológie a transfúziológie ÚVN SNP-FN a FZ KU
 • prednosta Chirurgickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU.

Viac informácii.


Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity V Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. 0 Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika – pracovisko Levoča,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika - pracovisko Levoča,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo – pracovisko Levoča,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov so zameraním na výtvarné umenie – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika so zameraním na teóriu náboženskej výchovy – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 2.1.13. katolícka teológia – pracovisko Ružomberok,
 • 2 funkčné miesta docenta v odbore 3.1.14. sociálna práca – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 4.1.36. fyzická geografia a geoekológia – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 8.1.2. šport – pracovisko Ružomberok,
 • 1 pracovne miesto odborného asistenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika so zameraním na teóriu náboženskej výchovy – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 3.3.15. manažment – pracovisko Poprad.

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach: 

       

• 1 funkčné miesto docenta na katedre spoločenských vied, so špecializáciou na pedagogiku a katechetiku

 

Viac informácií.

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 miesto profesora pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na teóriu vyučovania slovenského jazyka
 • 1 miesto profesora pre odbor história (2.1.7) a slovenské dejiny (2.1.9) so zameraním na dejiny stredoveku
 • 1 miesto docenta pre odbor psychológia (3.1.9) so zameraním na teoretickú psychológiu
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na slovenskú literatúru

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a v súlade so Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov:

 

 • riaditeľa/riaditeľku Inštitútu Juraja Páleša v Levoči

Viac informácií.

 

apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2