Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č.131/2002 Z.z. O Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika - pracovisko Levoča.

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 5 zákona č . 552/2003 Z.z. o výkone práce o verejnom záujme, v súlade so zákonom č. 13112002 Z.z. o vysokých školách a v súlade so Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčasti ach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov:

 

 • riaditeľa/riaditeľku Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na uni verzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika so zameraním na slovenský jazyk a literatúru,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 9.2.1. informatika so zameraním na počítačovú grafiku a umelú inteligenciu.

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona Č . 13]/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, Teologický inštitút Spišská Kapitula v Spišskom Podhradí:

 

 • 1 funkčné miesto odborného asistenta v študijnom programe Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby so špecializáciou na hudbu a cirkevnú hudbu  hra na organe.

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona Č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

 

 • na 1 funkčné miesto docenta na katedre spoločenských vied, so špecializáciou na sociálnu náuku Cirkvi,
 • na 1 funkčné miesto docenta na katedre filozofie a histórie, v odbore katolícka teológia, so špecializáciou na Cirkevné dejiny,
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre spoločenských vied, so špecializáciou na pedagogiku,
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre spoločenských vied, so špecializáciou na náuku o rodine,
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre praktickej teológie v odbore katolícka teológia - pastorálna teológia,
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre filozofie a histórie, so špecializáciou na filozofiu .

Viac informácií.

 

marec 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2