Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika – pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov so zameraním na vyučovanie anglického jazyka – pracovisko Ružomberok,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov so zameraním na hudobné umenie a sólový spev,
 • 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 1.1.4. pedagogika – pracovisko Ružomberok,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika – didaktika hudby – pracovisko Ružomberok,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika – pracovisko Ružomberok,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika – didaktika informatiky – pracovisko Ružomberok,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 3.1.14. sociálna práca – pracovisko Ružomberok,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 4.1.14. chémia – pracovisko Ružomberok,
 • 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 4.2.1. biológia – pracovisko Ružomberok,
 • 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 9.1.1. matematika – pracovisko Ružomberok,
 • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov so zameraním na informatiku – pracovisko Ružomberok,
 • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 2.1.32. cudzie jazyky a kultúry – pracovisko Ružomberok,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika – pracovisko Levoča,
 • 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 3.3.15. manažment – pracovisko Poprad,
 • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 3.3.15. manažment – pracovisko Poprad.

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov so zameraním na výtvarné umenie – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúra – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 3.3.15. manažment – pracovisko Poprad,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 4.1.15. anorganická chémia – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 4.3.3. environmentálny manažment – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 8.1.2. šport – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.4. pedagogika – pracovisko Ružomberok,
 • 2 funkčné miesta docenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika – pracovisko Levoča,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika so zameraním na didaktiku hudby – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 2.1.28. slovanské jazyky a literatúra – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 2.2.3. hudobné umenie – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 3.3.15. manažment – pracovisko Poprad,
 • 2 funkčné miesta docenta v odbore 4.1.14. chémia – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 9.2.1. informatika – pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

 

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií prednostov kliník:

 • prednosta Kliniky klinickej hematológie a transfúziológie ÚVN SNP-FN a FZ KU
 • prednosta Chirurgickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU.

Viac informácii.


Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity V Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. 0 Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika – pracovisko Levoča,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika - pracovisko Levoča,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo – pracovisko Levoča,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov so zameraním na výtvarné umenie – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika so zameraním na teóriu náboženskej výchovy – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 2.1.13. katolícka teológia – pracovisko Ružomberok,
 • 2 funkčné miesta docenta v odbore 3.1.14. sociálna práca – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 4.1.36. fyzická geografia a geoekológia – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 8.1.2. šport – pracovisko Ružomberok,
 • 1 pracovne miesto odborného asistenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika so zameraním na teóriu náboženskej výchovy – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 3.3.15. manažment – pracovisko Poprad.

Viac informácií.

 

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

banner utv2

 

 

logo net fuceIFCU