Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.4. pedagogika – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.4. pedagogika – pracovisko Levoča,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika – pracovisko Levoča,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 2.2.3. hudobné umenie – pracovisko Levoča.

Viac informácií.

 

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 2.2.3. hudobné umenie,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 3.1.14. sociálna práca.

 

Viac informácií.

 

 

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 miesto profesora pre odbor filozofia (2.1.1) a pre odbor systematická filozofia (2.1.2) so zameraním na metafyziku a stredovekú filozofiu
 • 1 miesto profesora pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na teóriu vyučovania slovenského jazyka a literatúry
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor história (2.1.7) so zameraním na dejiny stredoveku
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor politológia (3.1.6) so zameraním na politickú teóriu a súčasnú politickú filozofiu
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na nemeckú literatúru

 

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

 • pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika so zameraním na literárnu edukáciu.

 

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania  na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 2.2.3. hudobné umenie,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 3.1.14. sociálna práca,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 9.2.1. informatika so zameraním na didaktiku informatiky.

 

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2