Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

 

 • na 1 funkčné miesto docenta na katedre systematickej teológie,  s odborným zameraním na Starý zákon, biblickú teológiu a exegézu
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre filozofie a histórie, s odborným zameraním na filozofickú antropológiu, dejiny filozofie a sociálnu filozofiu.

Viac informácií.

 

 

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií prednostov kliník:

 

 • prednosta Neurochirurgickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU
 • prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Kliniky radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP-FN a FZ KU

Viac informácií.

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto docenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • 2 funkčné miesta docenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť
 • 1 funkčné miesto docenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika
 • 4 pracovné miesta odborného asistenta v študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v študijnom odbore 43. Verejné zdravotníctvo
 • 4 pracovné miesta odborného asistenta v študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe fyzioterapia
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe rádiologická technika
 • 5 pracovných miest asistenta v študijnom odbore 25. Ošetrovateľstvo  
 • 3 pracovné miesta asistenta v študijnom odbore 43. Verejné zdravotníctvo
 • 5 pracovných miest asistenta v  študijnom odbore 46. Zdravotnícke vedy v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Viac informácií.

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore sociálna práca

Viac informácií.

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich katedier:

 

 • 1 vedúca/vedúci Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZ KU
 • 1 vedúca/vedúci Katedry fyzioterapie FZ KU
 • 1 vedúca/vedúci Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ KU
 • 1 vedúca/vedúci Katedry verejného zdravotníctva FZ KU

Viac informácií.

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU