Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 7.4.8 rádiologická technika
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
 • 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • 4 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť
 • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
 • 4 pracovné miesta asistenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť

Viac informácií.

 

 

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom KU, Organizačným poriadkom KU, Štatútom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a Teologického inštitútu KU afiliovaného k Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „Štatút KS a TI TF KU“) a so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesto vedúceho zamestnanca:

 

 • rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka KU a moderátor Teologického inštitútu KU afiliovaného k Teologickej fakulte v Košiciach KU v jednej osobe v zmysle Čl. III ods. 2.6. Štatútu KS a TI TF KU.

Viac informácií

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.4. pedagogika – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.4. pedagogika – pracovisko Levoča,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika – pracovisko Levoča,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 2.2.3. hudobné umenie – pracovisko Levoča.

Viac informácií.

 

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 2.2.3. hudobné umenie,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 3.1.14. sociálna práca.

 

Viac informácií.

 

 

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 miesto profesora pre odbor filozofia (2.1.1) a pre odbor systematická filozofia (2.1.2) so zameraním na metafyziku a stredovekú filozofiu
 • 1 miesto profesora pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na teóriu vyučovania slovenského jazyka a literatúry
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor história (2.1.7) so zameraním na dejiny stredoveku
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor politológia (3.1.6) so zameraním na politickú teóriu a súčasnú politickú filozofiu
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na nemeckú literatúru

 

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2