Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 miesto profesora pre odbor filozofia (2.1.1) a pre odbor systematická filozofia (2.1.2) so zameraním na metafyziku a stredovekú filozofiu
 • 1 miesto profesora pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na teóriu vyučovania slovenského jazyka a literatúry
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor história (2.1.7) so zameraním na dejiny stredoveku
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor politológia (3.1.6) so zameraním na politickú teóriu a súčasnú politickú filozofiu
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na nemeckú literatúru

 

Viac informácií.

 

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s §  32 a 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie a pracovného miesta:

 

 • vedúca/vedúci Katedry ošetrovateľstva FZ KU
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo

 

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Košice Katolíckej univerzity v Ružomberku v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásad výberového konania na KU v Ružomberku vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach na:

 

 • 1 pracovné miesto vedecko-výskumného pracovníka v odbore didaktika náboženskej výchovy a občianskej výchovy

 

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, pracovisko Spišské Podhradie na:

 

 • 1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor 1.1.3 - Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov so špecializáciou na hudobnú vedu a cirkevnú hudbu

 

Viac informácií.

 

Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom FF KU a podľa Organizačného poriadku FF KU čl. 16 vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta:

 

 • vedúci/vedúca Katedry psychológie FF KU,
 • vedúci/vedúca Katedry germanistiky FF KU.

 

Viac informácií.

 

 

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU