Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § a 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, Teologický inštitút Spišská Kapitula v Spišskom Podhradí:

  • funkčné miesto odborného asistenta v odbore katolícka teológia, so špecializáciou na pastorálnu teológiu, misiológiu, ekumenizmus a sociálnu náuku Cirkv

Viac informácií.

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v sú lade s § 77 zákona č . 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového kona nia na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učitel'ov :

 

  • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogikapracovisko Levoča,
  • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 2.1.28. slovanské jazyky a literatúra so zameraním na ruský jazyk a literatúru - pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zák. č. 552/2003 Z.Z. o výkone práce o verejnom záujme, v súlade so zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a v súlade so Zásadami výberového konania na KU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov:

 

  • vedúci/vedúca Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín - pracovisko Levoča,
  • vedúci/vedúca Katedry špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých pracovisko Levoča.

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § a 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, pracovisko Spišské Podhradie:

 

  • 1 funkčné miesto profesora pre odbor pedagogika, špecializácia odborová didaktika

Viac informácií.

 

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom KU, Organizačným poriadkom KU a so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

  • kvestora verejnej vysokej školy

Viac informácií.

 

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

banner utv2

 

 

logo net fuceIFCU