Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 4.3.3. environmentálny manažment,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 9.2.1. informatika,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika so zameraním na telesnú výchovu,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika so zameraním na didaktiku náboženskej výchovy.
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 3.1.14. sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby.

 

Viac informácií.

 

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií prednostov kliník:

 

 • prednosta Kliniky ortopédie a úrazovej chirurgie ÚVN SNP-FN a FZ KU
 • prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU
 • prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Oftalmologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Kliniky vnútorného lekárstva ÚVN SNP-FN a FZ KU   
 • prednosta Chirurgickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Kliniky radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP-FN a FZ KU  
 • prednosta Kliniky cievnej chirurgie ÚVN SNP-FN a FZ KU  

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov so zameraním na biológiu,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov so zameraním na environmentálny manažment,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov so zameraním na anorganickú chémiu,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 3.3.15. manažment – pracovisko Poprad,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 3.1.14. sociálna práca,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov so zameraním na výtvarné umenie,
 • 2 funkčné miesta profesora v odbore 1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov so zameraním na hudobnú výchovu a hudobné umenie,
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika,
 • 2 funkčné miesta docenta v odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov so zameraním na Ruský jazyk a literatúru,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov so zameraním na fyzikálnu chémiu,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov so zameraním na informatiku,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.7. liečebná pedagogika,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 9.1.8. teória vyučovania matematiky,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika – pracovisko Levoča,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov so zameraním na teóriu vyučovania geografie,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov so zameraním na hudobnú výchovu a hudobné umenie,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 9.2.3. teória vyučovania informatiky,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 3.3.15. manažment – pracovisko Poprad,
 • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 3.3.15 manažment – pracovisko Poprad,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.4. pedagogika,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika so zameraním na slovenský jazyk,
 • 4 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 3.1.14. sociálna práca,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov so zameraním na šport,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.10. odborová didaktika so zameraním na didaktiku výtvarného umenia,
 • 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika – pracovisko Levoča,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika – pracovisko Levoča.

Viac informácií.

 

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 miesto profesora pre odbor psychológia (3.1.9)
 • 1 miesto profesora pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglickú literatúru
 • 1 miesto docenta pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na angl. jazyk a literatúru so špecializáciou na anglofónne literatúry a vizuálnu kultúru
 • 1 miesto docenta pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na morfológiu nemeckého jazyka
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor filozofia (2.1.1) so zameraním na filozofiu jazyka v antickej, stredovekej a súčasnej tradícii
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na staršiu slovenskú literatúru a odborovú didaktiku
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor psychológia (3.1.9) so zameraním na psychológiu morálneho vývinu
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglickú lingvistiku

Viac informácií.

 

 

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné a pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 7.4.8 rádiologická technika
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
 • 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • 4 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť
 • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
 • 4 pracovné miesta asistenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť

Viac informácií.

 

 

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2