Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

  • pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika so zameraním na literárnu edukáciu.

 

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania  na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 1.1.6. špeciálna pedagogika,
  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 2.2.3. hudobné umenie,
  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 3.1.14. sociálna práca,
  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 9.2.1. informatika so zameraním na didaktiku informatiky.

 

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

  • 1 funkčné miesto profesora v odbore 1.1.4. pedagogika.

 

Viac informácií.

 

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s §  32 a 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie a pracovného miesta:

 

  • vedúca/vedúci Katedry ošetrovateľstva FZ KU
  • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo

 

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Košice Katolíckej univerzity v Ružomberku v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásad výberového konania na KU v Ružomberku vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach na:

 

  • 1 pracovné miesto vedecko-výskumného pracovníka v odbore didaktika náboženskej výchovy a občianskej výchovy

 

Viac informácií.

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2