Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 miesto profesora pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na nemecký jazyk a literatúru so špecializáciou na nemeckú literatúru
 • 1 miesto docenta pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na nemecký jazyk a literatúru so špecializáciou na nemeckú morfológiu
 • 1 miesto docenta pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na synchróniu slovenského jazyka
 • 1 miesto docenta pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2)
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na staršiu slovenskú literatúru a odborovú didaktiku
 • 4 miesta odborného asistenta s PhD. pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2)
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor slovenské dejiny (2.1.9) so zameraním na politické a kultúrne dejiny prvej Československej republiky
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor slovenské dejiny (2.1.9) so zameraním na slovenský politický katolicizmus a didaktiku dejepisu
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor všeobecné dejiny (2.1.8) so zameraním na starovek
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor teória a dejiny štátu a práva (3.4.2), pre katedru politológie FF KU v Ružomberku
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor psychológia (3.1.9) so zameraním na klinickú psychológiu, psychológiu zdravia a psychológiu humoru
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor psychológia (3.1.9) so zameraním na sociálnu psychológiu a psychológiu internetu
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglický jazyk a literatúru so špecializáciou na na britskú literatúru
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglický jazyk a literatúru so špecializáciou na americkú literatúru a vizuálnu kultúru
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglický jazyk a literatúru so špecializáciou na odborovú didaktiku a reálie anglofónnych krajín

 

Viac informácií.

 

 

Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 2 funkčné miesta profesora v odbore 7.4.7 fyzioterapia
 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť
 • 2 funkčné miesta docentov v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
 • 5 funkčných miest docentov v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
 • 3 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika
 • 4 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo
 • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia
 • 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 • 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.8 rádiologická technika
 • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť
 • 5 pracovných miest asistentov v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo
 • 3 pracovné miesta asistentov v odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 miesto profesora pre odbor politológia (3.1.6) so zameraním na analýzu globálnych zmien (politických, ekonomických, klimatických, vzdelávacích);
 • 1 miesto profesora pre odbor politológia (3.1.6) so zameraním na medzinárodné vzťahy;
 • 1 miesto profesora pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na nemecký jazyk a literatúru so špecializáciou na nemeckú literatúru;
 • 1 miesto docenta pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglický jazyk a literatúru so špecializáciou na anglofónne literatúry a vizuálnu kultúru;

 

Viac informácií.

 

 

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom KU, Organizačným poriadkom KU a so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

 • kvestora KU

 

Viac informácií.

 

 

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom KU, Organizačným poriadkom KU a so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

 • kvestora KU

 

Viac informácií.

 

 

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU