Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, pracovisko Spišské Podhradie na:

 

 • 1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor 1.1.3 - Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov so špecializáciou na hudobnú vedu a cirkevnú hudbu

 

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

 • 1 funkčné miesto profesora v odbore 9.1.1. matematika,
 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 8.1.2. šport.

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom FF KU a podľa Organizačného poriadku FF KU čl. 16 vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta:

 

 • vedúci/vedúca Katedry psychológie FF KU,
 • vedúci/vedúca Katedry germanistiky FF KU.

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

 

 • vedúci/vedúca Katedry filozofie a histórie,
 • vedúci/vedúca Katedry systematickej teológie,
 • vedúci/vedúca Katedry praktickej teológie,
 • vedúci/vedúca Katedry spoločenských vied.

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s §  77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika
 • vedúca/vedúci Katedry rádiologickej techniky FZ KU

 

Viac informácií.

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2