Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta:

 

 • tajomník FF KU
 • vedúci/vedúca študijného oddelenia FF KU

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

 • 1 miesto docenta pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na morfológiu nemeckého jazyka

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

 

 • na 1 pracovné miesto odborného asistenta na katedre spoločenských vied, v odbore 3.1.14. sociálna práca, so špecializáciou na metódy sociálnej práce a sociálna práca v zdravotníctve.

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Teologickej fakulty Košice Katolíckej univerzity v Ružomberku v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Zásad výberového konania na Katolíckej univerzite v Ružomberku vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

 

 • 1 miesto profesora na katedre filozofie a histórie, so špecializáciou na filozofiu a sociálnu filozofiu.

 

Viac informácií.

 

 

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 miesto profesora pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2) so zameraním na lingvistiku
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na staršiu slovenskú literatúru a odborovú didaktiku
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor slovenský jazyk a literatúra (2.1.27) so zameraním na teóriu literatúry a slovenskú literatúru 19. a 1. pol. 20. storočia
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na nemecký jazyk a literatúru so špecializáciou na odborovú didaktiku a pedagogickú prax
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor systematická filozofia (2.1.2) do Centra pre interdisciplinárne štúdiá FF KU
 • 4 miesta odborného asistenta s PhD. pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2)
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor politológia (3.1.6) so zameraním na medzinárodné vzťahy
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor politológia (3.1.6) so zameraním na politickú sociológiu, sociologické teórie a metodológiu sociologického výskumu
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglický jazyk a literatúru so špecializáciou na anglofónne literatúry a literárnu komparatistiku
 • 1 miesto odborného asistenta s PhD. pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na anglický jazyk a literatúru so špecializáciou na štylistiku anglického jazyka a preklad

Viac informácií.

 

 

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU