Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

 • 1 miesto profesora pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2).

Viac informácií.

 

 

Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § a 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách,  Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na pracovné a funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

 • 1 funkčné miesto docenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo,
 • 2 funkčné miesta docenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť,
 • 2 funkčné miesta docenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
 • 2 funkčné miesta docenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť,
 • 2 pracovné miesta odborného asistenta v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika,
 • 1 pracovné miesto odborného asistenta v odbore 7.4.7 fyzioterapia,
 • 2 pracovné miesta asistenta v odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo,
 • 1 pracovné miesto asistenta v odbore 7.4.8 rádiologická technika,
 • 2 pracovné miesta lektora v odbore 7.4.6 urgentná zdravotná starostlivosť,
 • 1 pracovné miesto lektora v odbore 7.4.3 laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

 

Viac informácií.

 

 

Dekanka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií prednostov ústavov a kliník:

 

 • prednosta Ústavu klinickej hematológie a transfuziológie ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Ústavu patologickej anatómie ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Ústavu klinickej biochémie, imunológie a alergiológie,
 • prednosta Kliniky ortopédie a úrazovej chirurgie ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Oftalmologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta ORL a chirurgie hlavy a krku ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Neurochirurgickej klinky ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Rádiologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Chirurgickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Kliniky radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Kliniky cievnej chirurgie ÚVN SNP-FN a FZ KU,
 • prednosta Neurologickej kliniky ÚVN SNP-FN a FZ KU.

 

Viac informácií.

 

 

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

 • miesto profesora pre odbor neslovanské jazyky a literatúry (2.1.29) so zameraním na nemecký jazyk a literatúru so špecializáciou na nemeckú literatúru.

 

Viac informácií.

 

 

Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto:

 

       • vedúci/vedúca Študijného oddelenia FF KU.

 

Viac informácií.

 

 

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU